Szkolenia BHP – jak często?

Każdy pracodawca jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie. Jednym z ustawowych obowiązków jest przeprowadzanie szkoleń. Szczegółowe zasady szkoleń zostały określone przez Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004. (Dz. U.
z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm). Rozporządzenie liczy 14 stron. Aby zaoszczędzić trochę Twojego czasu opracowałem te fragmenty, które są najistotniejsze.

Szkolenia BHP: wstępne i okresowe.

Wstępne muszą poprzedzać rozpoczęcie pracy i przyjmują formę instruktażu ogólnego
i stanowiskowego. Instruktaż ogólny, jak wskazuje nazwa, ogólnie traktuje o BHP. Szkolący informuje szkolonego o przepisach BHP oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż stanowisko zaznajamia pracownika z konkretnymi warunkami, zagrożeniami oraz metodami wykonywania pracy na stanowisku.

Szkolenia okresowe mają za zadanie utrwalić, uzupełnić, odświeżyć dotychczasową wiedzę
z zakresu BHP wśród pracowników.

Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści swoje pierwsze szkolenie okresowe muszą odbyć
w przeciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Pozostali pracownicy ten okres mają wydłużony do 12 miesięcy.

Kolejne terminy szkoleń okresowych są różne w zależności od zajmowanych stanowisk.

Najczęściej trzeba szkolić pracowników na stanowiskach robotniczych na których występują

szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników: co 1 rok

Co 3 lata pozostałe osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Szkolenia okresowe pracodawców oraz osób kierujących pracownikami odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 lat,
a pracowników administracyjno-biurowych maksymalnie co 5 lat.

Z powyższego, wniosek jest banalny: Ważność szkolenia BHP zależy od stopnia zagrożenia na danym stanowisku pracy. Generalnie im bezpieczniej, tym rzadziej się szkolimy.

Jeżeli ten wpis Ci się podoba, a może wręcz przeciwnie – z czymś się  nie zgadzasz – daj upust w komentarzach:-)

Komentuj – pokaż, że tam jesteś:-)

5 thoughts on “Szkolenia BHP – jak często?

  1. Bardzo dobry artykuł, który w sposób szczegółowy informuje nas o założeniach BHP. Przestrzeganie terminów jest bardzo ważne. Niestety, zdarzają się jeszcze pracodawcy, którzy nie przestrzegają zasad. Szczególnie jest tak na umowach śmieciowych. Jeśli ktoś nie chce zatrudniać behapowca, może chociażby skorzystać z ofert firm szkoleniowych.

Comments are closed.