Hałas. Dopuszczalny poziom dźwięku

Hałas.Dopuszczalny poziom dźwięku

Kontynuując cykl o szkodliwości hałasu, uzupełnię definicję tego czynnika szkodliwego, przedstawioną we wpisie Hałas. Najczęstszy czynniki szkodliwy o kolejne informacje. Znając kilka prostych definicji określimy dopuszczalny poziom dźwięku, czyli taki poziom hałasu, który może nam towarzyszyć w środowisku pracy.

Na początek ciśnienie akustyczne. Czym jest? To proste. Jeżeli rozchodzący się dźwięk powoduje przyrost ciśnienia środowiska ponad ciśnienie statyczne to mowa o ciśnieniu akustycznym. Jest ono mierzone podczas dźwięku. Jeżeli nie ma dźwięku to jest ciśnienie statyczne, jeżeli dźwięk się pojawia to mamy ciśnienie akustyczne. Człowiek świadomie odbiera dźwięk wywołujący ciśnienie akustyczne w zakresie od 20µPa do 102 Pa – takie są progi słyszalności dla ludzkiego ucha.

Czym jest Pa (paskal)? To jednostka ciśnienia. [1 Pa = 1 kg*m-1*s-2 = 1 N/m2]; ilość energii działającej pod kątem prostym na powierzchnię.

Jeżeli energia działa na powierzchnię to mówimy o ciśnieniu. Jeżeli znamy wielkość energii i jej czas działania, to mówimy o mocy. Energia w czasie to moc [W=N/s], a energia działająca na powierzchnię to ciśnienie. Acha, moc akustyczna występuje, gdy mówimy o energii akustycznej.

Tak więc znając pojęcia ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej zdefiniujemy natężenie akustyczne. Jest to ilość energii pola przenikającej w jednostce czasu przez powierzchnię prostopadłą do kierunku rozprzestrzeniania się fali liczonej w W/m2. Dolna granica słyszalności czyli 20µPa odpowiada natężeniu dźwięku 10−12 W/m.
W praktyce mierzone jest ciśnienie akustyczne, a nie natężenie dźwięku. W tym celu używa się miary względnej zwanej poziomem ciśnienia akustycznego Lp; Lp = 20lg p/p0 [dB]
Lp – poziom ciśnienia akustycznego, dB, p – ciśnienie akustyczne, N/m2, p0 – ciśnienie akustyczne odniesienia, występujące przy natężeniu I0, równe 2*10-5 N/m2.
Oddziaływanie biologiczne na człowieka hałasu jest różne ze względu na częstotliwości

Aby określić poziom głośności określa się poziom dźwięku. Poziom dźwięku jest to korygowany (ważony) poziom ciśnienia akustycznego. Pomiaru dokonuje się miernikiem dźwięku. Korygowanie poziomu ciśnienia akustycznego wykonuje się, po to aby przybliżyć wynik pomiaru do odbieranego przez ucho wrażenia słuchowego. W tym celu do układu miarowego wprowadza się jeden z trzech filtrów korekcyjnych określonych charakterystykami częstotliwości, oznaczonych literami A, B, C.
Wyróżnia się zatem 3 poziomy intensywności dźwięku: dB(A) – niski, dB(B)- średni, dB(C) – wysoki.

W związku ze zmiennością natężenia hałasu mówi się o rodzajach hałasu:

Hałas ustalony: poziom dźwięku A w określonym miejscu, mierzony przy włączonej charakterystyce dynamicznej S miernika poziomu dźwięku, zmienia się podczas obserwacji nie bardziej niż o 5 dB
Hałas nieustalony: poziom dźwięku A w określonym miejscu, mierzony przy włączonej charakterystyce dynamicznej S miernika poziomu dźwięku, zmienia się podczas obserwacji o więcej niż 5 dB
Hałas impulsowy: składa się z jednego lub wielu zdarzeń dźwiękowych, z których każdy trwa krócej niż 1 sekunda

Hałas w pracy jest charakteryzowany w oparciu o 8 godzin dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy, a także maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C. Wielkość równoważnego poziomu dźwięku jest zależna od czasu narażenia (ekspozycji) na hałas.

Przy 8-godzinnym czasie pracy dopuszczalny poziom dźwięku wynosi 85 dB (jednak ryzyko trwałych uszkodzeń słuchu wynosi 39%). Zalecany poziom dźwięku to 80 dB, a dla szczytowego poziomu dźwięku C mniej niż 135 dB. Maksymalny poziom dźwięku A nie może być większy niż 115 dB.

Ochrona zdrowia młodocianych i kobiet w ciąży

Osoby młodociane – do 16 roku życia oraz kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie
w środowisku pracy. W przypadku młodocianych i kobiet w ciąży szczytowy poziom dźwięku C musi wynosić mniej niż 130 dB, a maksymalny poziom dźwięk A – mniej niż 110 dB.
Ponadto prace szczególnie uciążliwe dla zdrowia kobiet ze względu na hałas muszą być wykonywane przy zachowaniu zasad: 8-godzinny dobowy poziom ekspozycji – mniej niż 85 dB.

W przypadku hałasu infradźwiękowego równoważny poziom ciśnienia akustycznego 8 godzin dobowego wymiaru czasu pracy musi wynosić:
• Pracownicy: mniej niż 102dB
• Młodociani: mniej niż 85dB
• Kobiety w ciąży: mniej niż 135dB
• Szczytowy , nieskoordynowany poziom ciśnienia akustycznego dla młodocianych mniej niż 145dB, a dla kobiet w ciąży: mniej niż 135dB

Uff, najgorsze za z nami. Przed nami infra i ultradźwięki oraz co najważniejsze ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania. Zachęcam do komentarzy:-)