Hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy

Hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy

Hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy różnią się między sobą częstotliwościami. Dlaczego to takie ważne? Ze względu na różną profilaktykę, czyli zapobieganie negatywnym skutkom. Inaczej zapobiega się skutkom infradźwięków a inaczej ultradźwięków. 

Ten wpis to kolejny poświęcony zagadnieniu hałasu. Poprzednie poruszały następującą tematykę:

Cykl artykułów o hałasie byłby niepełny, gdyby nie definiował takich zagadnień jak hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy.

Hałas infradźwiękowy

• W jego widmie występują częstotliwości infradźwiękowe od 2 do 16Hz oraz częstotliwości słyszalne do 50 Hz. Długość fal wynosi od 17 m do wielu kilometrów.
• Profilaktyka: Przesłony i zapory są nieskuteczne i nie ochronią człowieka przed infradźwiękami. Taki hałas należy przede eliminować.
• Źródła hałasu mogą mieć charakter naturalny: wulkany, grzmoty, silny wiatr, duże wodospady, lub sztuczny: sprężarki, silniki wysokoprężne, klimatyzacja, wentylacja

Hałas ultradźwiękowy

• W jego widmie występują częstotliwości infradźwiękowe od 10kHz do 100 kHz. Mała długość fal powoduje, że jest słyszalny przez nietoperze, psy czy delfiny.
• Profilaktyka: całkowita izolacja człowieka przed źródłem hałasu, odzież wielowarstwowa: każda warstwa obniża natężenie dźwięku o 4 dB
• Źródła: zgrzewarki, płuczki, aparaty diagnostyczne i lecznicze, wysokoobrotowe maszyny np. do obróbki drewna

Porównując infradźwięki i ultradźwięki zauważamy, że tak pierwsze jaki i drugie są szkodliwe dla człowieka. Szkodzą jednak inaczej, w związku z czym inaczej należy się inaczej przed nimi chronić. W dalszej części cyklu nt. hałasu przedstawię obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem