Wszystko co zwiazane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Firmie


Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, raport o zagrożeniach

Szkolenia wstępne i okresowe bhp pracowników
Kompleksowe doradztwo w zakresie zatrudnienia młodocianych
Analiza wyposażenia budynków w urządzenia gaśnicze i alarmowe


Doradztwo i obsługa firm w zakresie bhp Co to jest outsourcing?
Udział w dochodzeniach powypadkowych, sporządzenie dokumentacji
Oznakowywanie fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczeństwa