Program działań organizacyjno-technicznych

Program działań organizacyjno-technicznych

Jeżeli poziom hałasu przekracza wartości NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) pracodawca przygotowuje program działań organizacyjno-technicznych

Ten wpis to kolejny poświęcony zagadnieniu hałasu. Poprzednie poruszały następującą tematykę:

Program działań organizacyjno-technicznych uwzględnia działania zmniejszające narażenia na hałas poprzez:

 • Stosowanie ergonomicznych obudów maszyn (dźwiękoizolacyjne, dźwiękoszczelne, tłumiki, ekrany itp.)
 • Ograniczenie czasowe obsługi urządzenia oraz liczby pracowników narażonych na hałas
 • Szkolenia – edukowanie pracowników w zakresie poprawnego posługiwania się środkami pracy
 • Stosowanie środków ochrony zbiorowej
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej – jeżeli poziom hałasu przekracza poziom progów działania

W ramach programu działań organizacyjno-technicznych pracodawca:

 • oznacza znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których występuje hałas o poziomach
  przekraczających wartości NDN, oraz wydziela strefy z takimi miejscami i ogranicza do nich
  dostęp, jeśli jest to technicznie wykonalne,
 • wydziela pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku, w których równoważny poziom dźwięku
  A nie przekracza 55 dB (§ 5.3, DzU z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

Jeżeli poziom hałasu przekracza NDN, to środki ochrony indywidualnej są nadzorowane. Nie dotyczy to jednak kierujących pojazdami samochodowymi, ciągnikami rolniczymi lub maszynami samobieżnymi, artystów a także uczestników akcji ratowniczej. W tym przypadkkach właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej słuchu przez cały czas mogłoby spowodować większe zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika niż rezygnacja z ich stosowania